Tổng kết hội thi “Tìm hiểu pháp luật trong nhà trường”

12/01/2018 5:27 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Thực hiện công văn số 366/PGD-VP ngày 3/11/2017 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành Giáo dục và đào tạo năm 2017

Trường Tiểu học Quan Hoa đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường với nhiều hình thức phong phú đa dạng như treo băng zôn, phát thanh tuyên truyền, bổ sung danh mục sách pháp luật trong thư viện… và đặc biệt là tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trong nhà trường”. Cuộc thi được triển khai tới toàn thể giáo viên và học sinh khối 3,4,5 với 2 phần: thi trắc nghiệm và tự luận.

Kết quả :

- Về học sinh: có 4 giải nhất, 3 giải nhì và 7 giải ba

- Về giáo viên: có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi Tổng kết hội thi:

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.