Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

05/10/2017 3:27 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Thực hiện công văn của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố Hà Nội, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhậ thức của cán bộ, nhân viên và học sinh, trường Tiểu học Quan Hoa đã phát động tổ chức tuần lễ  “ Học tập suốt đời”.

Cũng trong buổi phát động này, cô Bùi Thị Hoàn – cán bộ thư viện của nhà trường đã giới thiệu về những cuốn sách kể về tấm gương sáng luôn có tinh thần hiếu học, lòng ham muốn hiểu biết, sự say mê nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo, vượt khó vươn lên. Đó là cuốn “ Đọc hơn ngàn cuốn sách, hạ bút như có thần”- Kể chuyện gương hiếu học.

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.