KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

14/06/2017 11:15 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 12/5/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Công văn số 273/SD&ĐT-QLT ngày 21/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh nhà trường được phê duyệt,

Trường Tiểu học Quan Hoa xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II.  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Tuyển sinh vào lớp 1:

- Đối tượng: Trẻ sinh năm 2011 có hộ khẩu tại phường Quan Hoa. Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

- Chỉ tiêu: – Số lớp tuyển: 04 lớp                           – Số học sinh: 196

1.1. Tuyển sinh trực tuyến:

Thời gian: Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 18/6/2017

* Các bước tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1. Phụ huynh học sinh liên hệ với trường mầm non (nơi học sinh học năm học 2016-2017) để nhận mã số tuyển sinh cho con em mình.

Bước 2. Sau khi nhận được mã số, phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

Bước 3. Phụ huynh học sinh nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

* Lưu ý:

- Học sinh đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến, phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà hoặc các điểm có máy tính kết nối internet.

- Nếu phụ huynh không thể tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Ban tuyển sinh nhà trường sẽ hỗ trợ phụ huynh đăng ký trong thời gian quy định (Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 18/6/2017 2017 (sáng từ 08h00 đến 11h00          ; chiều từ 14h00 đến 16h00) tại văn phòng nhà trường.

- Với mỗi mã số tuyển sinh, phụ huynh học sinh chỉ được phép đăng ký vào một trường theo quy định và đăng ký duy nhất một lần. Trường hợp muốn đổi thì phụ huynh phải  quay lại trường đã đăng kí xin xoá dữ liệu thì mới có thể đăng kí lại vào trường khác.

- Trường hợp học sinh tuyển sinh chưa có mã số: Phụ huynh học sinh mang hồ sơ tới trường mầm non (nơi học sinh học năm học 2016 – 2017 tại Hà Nội) để nhà trường cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Trường hợp cần đính chính thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Khi PHHS nộp hồ sơ tại trường (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/7/2017) ban tuyển sinh đối chiếu, phát phiếu đề nghị chỉnh sửa thông tin; cập nhật chỉnh sửa thông tin vào hệ thống eSAMS.

Bước 4. Nhà trường xét duyệt danh sách và thu hồ sơ tuyển sinh:

Học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến hợp lệ: Phụ huynh  học sinh đến nộp hồ sơ cho nhà trường từ ngày 01/7/2017 đến 15/7/2017.

1.2. Tuyển sinh trực tiếp:

Trường hợp đến ngày đăng ký tuyển sinh trực tuyến mà học sinh vẫn chưa được cấp mã số thì phụ huynh học sinh mang hồ sơ đến đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường từ 01/7/2017 đến 15/7/2017 (sáng từ 08h00 đến 11h00     ; chiều từ 14h00 đến 16h00); nhà trường cập nhật hồ sơ mới vào hệ thống eSAMS.

* Địa điểm:

- Phòng học lớp 2D (Từ tổ 1 đến tổ 14)

- Phòng học lớp 3E (Từ tổ 15 đến tổ 29)

* Trường hợp trái tuyến:

Nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tuyển sinh học sinh trái tuyến khi được sự đồng ý của PGD&ĐT và UBND quận Cầu Giấy (từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017).

- Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

+ Đơn xin học (Phụ huynh  tự in đơn đăng ký xét tuyển từ hướng dẫn trong địa chỉ Email cá nhân sau khi đăng ký trực tuyến hợp lệ).

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

2. Tuyển sinh vào các lớp 2, 3, 4, 5:

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn phường.

Hồ sơ tuyển sinh:  Học bạ, giấy giới thiệu, đơn xin học.

* Nhà trường sẽ làm thủ tục cho học sinh chuyển đi và đến từ 1/8/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo kế hoạch để nhân dân biết chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn.

2. Công khai kế hoạch tuyển sinh trực tuyến của nhà trường lên Website, bảng tin nhà trường và phương tiện thông tin UBND phường Quan Hoa.

3. Thành lập Ban tuyển sinh gồm:

Đ/c  Hoàng  Anh Vân                       Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng            Phó hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Thị Bình                        Phó hiệu trưởng

Đ/c Chu Thanh Thảo                        KT khối 4

Đ/c Hoàng Thu Huyền                      KT khối 1

Đ/c Bùi Thị Tình                               KT khối 2

Đ/c Nguyễn Thu Hồng                      Giáo viên

Đ/c Dư Thị Hoài Giang                     Kế toán

Đ/c Lê  Thị  Bích  Nguyệt                 Thủ quỹ

4. Phân công nhiệm vụ

* Phụ trách chính: Đ/c Hoàng Anh Vân  - Hiệu trưởng

* Kiểm tra công tác tuyển sinh:

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng                   Phó hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Thị Bình                      Phó hiệu trưởng

* Trực tiếp làm công tác tuyển sinh:

- Đ/c Bùi Thị Tình        

- Đ/c Hoàng Thu Huyền

- Đ/c Dư Thị Hoài Giang

- Đ/c Lê Thị Bích Nguyệt

- Đ/c Chu Thanh Thảo

- Đ/c Nguyễn Thu Hồng

5. Tổ chức họp Ban tuyển sinh

- Lần 1: Ngày 12/6/2017                             – Lần 2: Ngày 22/6/2017

6. Báo cáo về công tác tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ Ngày 10/7/2017: Báo cáo tuyển sinh lần 1

+ Ngày 20/7/2017: Báo cáo tuyển sinh lần 2

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Quan Hoa, nhà trường xin báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa để nhận được sự chỉ đạo và thông báo tới các Quý phụ huynh  học sinh trên địa bàn phường phối hợp thực hiện./.

Các quý phụ huynh có thể xem và tải tài liệu hướng dẫn đăng kí tuyển sinh theo đường link dưới đây: Tai lieu huong dan CMHS dang ki tuyen sinh truc tuyen

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.